In de 14de eeuwse, gotische apostelenpoort of Puerta de los Apostoles, worden de twaaf dicipelen van Christus afgebeeeld, vandaar de naam.
De poort is een van de drie toegangen tot de Kathedraal van Valencia. Elke donderdag om 12.00 uur komt voor de poort het Watertribunaal bijeen.
De eerste zittingen gaan terug tot eind negende eeuw. Dit tribunaal behandelt conflicten die meestal gaan over het irrigatiesysteem.