Oud gezegde in Lapalisse: Naar aanleiding van de dood van Jacques II de Chabannes de La Palice, maarschalk in het Franse leger,
zongen zijn soldaten ter zijner ere een lied met volgend vers:
"... un quart d’heure avant sa mort, il faisait encore envie" (...een kwartier voor zijn dood, werd hij nog benijd)
Dit vers is verkeerd begrepen en vervormd tot
"... un quart d’heure avant sa mort, il était encore en vie" (...een kwartier voor zijn dood, was hij nog levend)