Terug naar Gent

VRIJDAGMARKT   -    meer info

Foto's gemaakt door ©WillyHorions en ©AndreaBrewée met Sony HW10V en Nikon D7100


Op dit plein speelde zich de voorbije eeuwen het grootste deel van het openbare politieke en sociale leven af.

In het midden van het plein staat het standbeeld van Jacob Van Artevelde. Jacob van Artevelde werd vooral bekend als Gents opstandelingenleider. Toen Frankrijk vanwege de Honderdjarige Oorlog met Engeland al diens bezette gebieden verbood nog langer handel te drijven met de Engelsen, ging Van Artevelde tegen deze bevelen in en hervatte de wolhandel met Engeland. Om die reden wordt hij nog steeds als een volksheld gezien. Na 500 jaar wordt Gent nog altijd de "Arteveldestad" genoemd.

Het socialistische volkshuis "Ons Huis, Bond Moyson" dateert uit het begin van de 20ste eeuw.

Het "Toreken", het oudste gebouw op de Vrijdagmarkt, dateert uit de 15de eeuw. Het was ooit het gildenhuis van de huidenvetters of leerlooiers.

Oude herenhuizen op de Vrijdagmarkt daterend uit de 17de en 18de eeuw

De Dulle Griet: Dit indrukwekkend smeedijzeren kanon weegt 12.500 kg en wordt in de volksmond de Dulle Griet (kwade vrouw) genoemd. Het rode ossenbloed is de originele kleur van het gevaarte, dat nooit geschoten heeft. Het staat al 450 jaar op dezelfde plaats. Meer info


Foto's gemaakt door ©WillyHorions en ©AndreaBrewée met Sony HW10V en Nikon D7100

Terug naar Gent    Naar top