Terug naar Gent

STADHUIS

Foto's gemaakt door ©WillyHorions en ©AndreaBrewée met Sony HW10V en Nikon D7100


De oudste vleugel van het stadhuis op de hoek Botermarkt - Hoogpoort is in laat-gotische stijl gebouwd tussen 1519 en 1539.
De merkwaardig renaissancegevel aan de Botermarkt werd gebouwd tussen 1595 en 1618.
  Info geschiedenis
Twee sterk contrasterende gevels van het stadhuis.
Renaissancegevel aan de Botermarkt
Detail renaissancegevel
Eiganaardige afvoerpijp tussen de gotische- en renaissancegevel
Detailfoto's van de gotische gevel
In de 56 voorziene gevelnissen staan slechts 19 beelden gemaakt eind 19e, begin 20e eeuw.

Foto's gemaakt door ©WillyHorions en ©AndreaBrewée met Sony HW10V en Nikon D7100


Terug naar Gent    Naar top