Tours: Voormalig Bisschoppelijk Paleis waar nu het Musée des Beaux-Arts gehuisvest is.