Minerve met brug over de hier droogliggende rivierbedding.