Sevilla: Deze constructie wordt gebouwd als herinnering aan de Wereldtentoonstelling die in 1992, 25 jaar geleden, hier plaats vond