Cáceres: Palacio Episcopal - Voorgevel uit XVIde eeuw